Elektroléčba

Jedná se o léčebnou metodu, která využívá elektrickou energii různých frekvencí a intenzit.
Prostřednictvím elektroléčby lze: pozitivně ovlivnit bolestivost postiženého místa, zlepšit prokrvení, stimulovat nebo naopak uvolňovat svalstvo a okolní měkké tkáně, a také působit protizánětlivě.
Elektroléčba se nejčastěji používá ke: snížení bolestivých stavů zejména kloubů a páteře, zlepšení prokrvení tkání, odplavení produktů metabolismu, uvolnění svalového napětí.

Nejčastěji využívanými proudy jsou:

a) TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), který vysílá elektrické impulsy do nervové soustavy, odkud dostává sval podnět k pohybu. Tyto proudy stimulují nervové tkáně a ty uvolňují hormony endorfiny, které zmírňují bolest a uvolňují zatuhnutí svalstva. TENS jsou vhodné při akutních bolestech kloubů, páteře, hlavy a šlach. Mají analgetický účinek při vertebrogenních onemocnění, při poúrazových bolestech, vhodné i pro chronické stavy.
Indikace: akutní bolesti kloubů, páteře, šlach a hlavy

b) Träbertovy proudy, jedná se o nízkofrekvenční pulzní proudy s rychlým analgetickým účinkem.
Indikace: chronické záněty kloubů, onemocnění pohybového aparátu, bolesti páteře

c) IF proudy jsou interferencí dvou středně frekvenčních proudů o rozdílné frekvenci, které se v cílové tkáni kříží. Ovlivňují prokrvení ve tkáni, zmenšují bolest.
Indikace: akutní a chronické degenerativní onemocnění, artróza

V rámci elektroléčby je nezbytné zmínit i elektrostimulaci.

Elektrostimulace je metoda využívající dráždivého účinku nízkofrekvenčních pulzních nebo sinusových proudů pro nabuzení určitého orgánu v lidském těle. Cílem elektrostimulace je sval, který je řízený mozkem a dokážeme jej vědomě ovládat.

Různé typy elektrostimulace volíme podle daných zdravotních problémů. Elektrostimulace pomáhá prokrvovat tkáň, uvolnit napětí ve svalech nebo naopak zvětšit sílu svalu a jeho funkčnost. Pomáhá od bolestí a zánětů. Je často přínosná pro pacienty, kteří jsou po operaci pohybového aparátu. Na našem oddělení nejčastěji využíváme elektrostimulaci u periférních paréz (obrn) jako je například paréza nervu facialis nebo paréza brachiálního plexu.

Kontraindikace:

- Těhotenství
- Čerstvé kožní infekce a defekty kůže v místě přiložení
- Nesouhlas pacienta
- Kardiostimulátor
- Horečka
- Kachexie
- V oblasti štítné žlázy a laryngu
- Stavy po radioterapii a RTG terapii
- Porucha citlivosti
- TBC ložiska