Vyšetření ACUM

Jde o specializované vyšetření, které hodnotí energetický stav lidského těla dle tradiční čínské medicíny. Díky tomuto vyšetření lze odhalit i skryté příčiny potíží, které nelze běžnou medicínou odhalit. Přístroj ACUM může velmi pomoci v rozhodování, jakou léčebnou metodu zvolit.

Tento systém slouží jako pomocník při posuzování energetického stavu lidského těla a při jeho ladění. ACUM využívá zkušeností čínské medicíny a zároveň se orientuje i na metodiku, kterou v minulém století vypracoval Willy Penzel.

Zařízení se skládá ze sondy, kterou lze využít i na samostatné měření a stimulaci akupunkturních bodů, z převodníku a programu. Metoda je založena na měření elektrického odporu v některých významných akupunkturních bodech a výsledky jsou na základě východní medicíny potom interpretovány v jednoduchých grafech.

Celý koncept vznikl v minulém století na základě nezávislých výzkumů německého lékaře dr. Volla a japonských lékařů Kobei Akabaneho a Yoshio Nakataniho. Uvedení autoři potvrdili, že akupunkturní body a dráhy vedou elektřinu jinak než okolní tkáň a odchylky znamenají dysfunkci meridiánů. Na základě uložených protokolů lze vyvolat řadu grafů zobrazujících stav meridiánů a 5 elementů a jsou navržena energetická působení podle pravidel tradiční čínské medicíny na korekci nerovnováhy pomocí působení na akupunkturní body nebo meridiány.