Surfacer systém - vyšetření páteře a nohou

Surfacer je revolučním systémem v moderní diagnostice poruch pohybového ústrojí. Jde o neinvazivní optický scanner, neobsahuje tedy žádné škodlivé záření a dokáže nahradit v mnoha případech rentgenová vyšetření páteře. Přístroj velmi přesně určí zakřivení páteře. Během 20 milisekund nasnímá povrch těla a s 99 % přesností určuje asymetrie s odchylkou 1 mm. Během vyšetření lze stanovit posun obratle či rotaci, hodnotí rotaci trupu jako celku, výšku paravertebrálních svalů stejně tak jako výpočet Cobbova úhlu, zešikmení i rotaci pánve, určení výšky lopatek, výšku kyfóz a lordóz páteře.

Vyšetření bylo nově rozšířeno o speciální kamerový systém. Dokážeme jím velmi detailně zhodnotit držení páteře a stanovit tak přesnější diagnózu. Veškeré parametry si lze prohlédnout v několika projekcích a v 3D vizualizaci. Dokáže tak přesně ukázat na oblast, na které je potom možné nadále fyzioterapeuticky působit pro zlepšení celkových obtíží.

Surfacer kombinujeme s podobarometrickou deskou, která snímá tlak na chodidlech. Díky deformaci desky aktivujeme senzory a na monitoru se nám objevuje díky barevnému spektru jednotlivá zatížení snímané nohy. S vysokou přesností opět můžeme určit morfologii dolních končetin a analyzovat pohyb při chůzi. Výhodou systému je možnost okamžitého návrhu individuálních ortopedických vložek do bot.