Individuální fyzioterapie

V rámci individuálního cvičení pracuje kvalifikovaný fyzioterapeut s pacientem na základě předpisu lékaře. Po provedení kineziologického vyšetření stanoví fyzioterapeut dlouhodobý i krátkodobý plán terapie. Dle aktuálního stavu pacienta pak rozhodne, kterou z rehabilitačních technik dané sezení provede.

Cílem individuálního cvičení je obnova svalové rovnováhy, odstranění bolesti, a především instruktáž klienta, jakým způsobem je schopen sám si poradit se svými problémy v oblasti pohybového aparátu.

Využíváme moderních technik a konceptů rehabilitace jako jsou například Brűgger koncept, McKenzie metoda, metoda Ludmily Mojžíšové, cvičení dle Brunkow, terapie dle MUDr. Smíška, Vojtova reflexní lokomoce, PNF, Klappovo lezení nebo mobilizace kloubů a měkké techniky.

Pacient může po celou dobu terapie konzultovat své potíže s terapeutem a ten pak individuálně upraví daný plán terapie. Klient odchází zaučen a instruován ke cvičení doma.

Jednotlivé metody:

Vojtova metoda

Komplexní terapeutický a diagnostický systém. Ovlivňuje svaly nejen v dané oblasti působení, ale hlavně ovlivňuje celý pohybový vzor již na úrovni centrální nervové soustavy. Ovlivní vždy celý organismus najednou. Svaly se pak mohou organizovat ve správné „zdravé“ posloupnosti tak, aby plánovaný pohyb byl co možná nejideálnější. Využívá principu, že každý člověk má v mozku uložené správné pohybové vzory, které jsou geneticky předprogramované a jsou pouze během života z různých příčin zcela nebo částečně blokované. Vojtovou metodou aktivujeme nepoužívané (oslabené) svaly. Lze také ovlivnit vysoké napětí svalů, hypertonus a tzv. spasticitu. Při správné aktivaci dochází rovněž k odblokování kloubů. Díky spouštění správných svalových řetězců lze upravovat asymetrie v držení těla. Za doprovodný příznivý efekt považujeme ovlivnění na úrovni jemné motoriky, řeči, koncentrace. Vojtova metoda ovlivňuje též pohyby nevědomé, jako například dýchání.

Výhodou metody je její přesnost, možnost zahájení v novorozeneckém období, zacílení na konkrétní problém a okamžitý efekt po cvičení.

Indikace:

- Vertebrogenní poruchy (po výhřezu ploténky, při omezení hybnosti páteře a kloubů, při bolesti páteře a kloubů)
- Úrazy pohybového systému
- Cévní mozkové příhody (CMP) s hemiparetickým či jiným postižením
- DMO
- Roztroušená skleróza
- Míšní léze
- Periferní paréz horních i dolních končetin
- Svalové onemocnění

Kontraindikace:

- Arteriální hypertenze
- Plicní choroby s přetížením pravého srdce
- Nedostatečně stabilizované zlomeniny
- Akutní zánětlivá onemocnění, horečnaté stavy
- Kardiovaskulární nedostatečnost s výrazně omezenou tolerancí fyzické zátěže

Redcord závěsný systém S-E-T koncept

Norský revoluční systém cvičení v závěsných lanech. Jsou zde kladeny nároky na intenzivní zapojení všech stabilizačních systémů lidského těla, které jsou potřebné pro pevnou páteř a dobré držení těla. Rozvíjí koordinaci, stabilitu, rychlou orientaci a vnímání změny polohy. Jde o komplexní zapojení těla při zajištěné bezbolestné terapii i v akutních stavech. Zároveň labilní prostředí více stimuluje senzomotorické reflexy, jsou drážděny receptory pro tlak i polohu, tudíž je stimulována CNS. Tento koncept je vhodný pro určení slabého článku pohybového vzoru. Terapie je velmi individuální a cílená pro konkrétního klienta. Velmi častým využitím redcord se považuje zavěšení do šetrné mechanické trakce páteře a tím oddálení meziobratlových těl od sebe, což má za efekt okamžitou úlevu od bolesti, zmírnění otoku a vyvolání procesu hojení.

Indikace:

- Vertebrogenní poruchy (po výhřezu ploténky, při omezení hybnosti páteře a kloubů, při bolesti páteře a kloubů)
- Úrazy pohybového systému
- Cévní mozkové příhody (CMP) s hemiparetickým či jiným postižením
- DMO
- Roztroušená skleróza
- Míšní léze
- Periferní paréz horních i dolních končetin
- Svalové onemocnění

Kontraindikace:

- Arteriální hypertenze
- Plicní choroby s přetížením pravého srdce
- Nedostatečně stabilizované zlomeniny
- Akutní zánětlivá onemocnění, horečnaté stavy
- Kardiovaskulární nedostatečnost s výrazně omezenou tolerancí fyzické zátěže

Klappovo lezení

Tato metoda vychází z předpokladu, že u čtvernožců neexistují skoliózy. Pohyb u těchto zvířat působí takřka harmonicky na jejich svalově-kosterní aparát. Pohyby na 4 končetinách, při kterých dochází k mobilizaci páteře ve 3D jsou základním principem této metody. Cvičení je možné využít pro výcvik koordinace, vytrvalosti a zlepšení svalové síly. Tato metoda pro korekci postavení páteře využívá lezení po všech čtyřech. Lokomoce na všech čtyřech končetinách zajišťuje rotační pohyby páteře v kombinaci s jejím napřímením. Toto je velmi důležité pro posílení nejen krátkých rotačních svalů, ale také samotného hlubokého stabilizačního systému.

Během terapie se trénují specifické pohyby končetin a zaujímání různých poloh trupu při lezení o čtyřech. Tímto lze velmi cíleně ovlivnit křivku páteře ať už ve smyslu skoliózy a torze nebo předo-zadního zakřivení (lordotizace a kyfotizace). Díky odlehčení páteře dochází k usnadnění mobilizace a zdravému zapojení příslušného svalstva trupu. Změnou výchozí polohy dochází k aktivaci svalových skupin na vyklenuté nebo prohloubené straně skoliózy.

Indikace:

- Všechny typy skolióz
- Při terapii vadného držení těla
- Hrudní anomálie, ochabnutí zádových svalů, stavy po zlomeninách obratlů
- Funkční poruchy pohybového aparátu,
- Posílení svalového korzetu,
- Nejrůznější svalové dysbalance

Kontraindikace:

- Postižení končetin nedovolující zátěž v poloze na 4
- Zánětlivé onemocnění páteře, úrazy, artrózy kolen
- Kardiopulmonální nedostatečnost

Cvičení ACT, Brunkow

Jedná se o terapii ACT dle Ingrid Palaščákové Špringerové (Akrální koaktivační terapie a metoda Brunkow). Komplexní terapie využívající aktivace centrální nervové soustavy přes aktivní stabilizaci v jednotlivých pozicích, které odpovídají základním vývojovým fázím dítěte do 1 roku života. Speciální cvičební metoda je založena na správném postavení dlaně a plosky nohy jako základních opěrných, a tudíž stabilizačních pilířů pro rozvoj motoriky. Speciální stimulací kožních receptorů se pak zvyšuje dráždivost CNS a urychluje se ukládání správného pohybového vzoru. Tato metoda se využívá zejména u dětí s tělesným i kombinovaným postižením. Zároveň je vhodná v prevenci kulatých zad, skoliotického držení těla či oslabení svalů v oblasti páteře. Lze ho využít i jako kompenzační cvičení u sportovců.

Indikace:

- Poúrazové stavy
- Funkční poruchy pohybového aparátu
- Artrózy
- Poruchy držení těla, prevence vadného držení těla
- Skoliózy
- Poruchy periferního nebo centrálního nervového systému
- Dysfunkce v oblasti pánevního dna (inkontinence, funkční sterilita)

Kontraindikace:

- Kardiovaskulární nedostatečnost s výrazně omezenou tolerancí fyzické zátěže
- Arteriální hypertenze
- Plicní choroby s přetížením pravého srdce
- Nedostatečně stabilizované zlomeniny

SM systém dle Mudr. Smíška

Metoda "SM systém" neboli "Stabilizační a Mobilizační Systém" je léčebnou metodou-cvičebním systémem, který využívá principu správného zapojení svalových řetězců. Cvičení pomáhá u pacientů s bolestmi páteře v bederní, hrudní i krční oblasti, u pacientů s akutním výhřezem ploténky, u skoliózy, artrózy, halux valgus, bolesti kolen, kyčlí, ramen.

Jedná se o metodu komplexních cviků s pružnými lány. Cílem cvičení je "přenastavit" naše tělo a náš pohyb a efektivně zmírnit dlouhodobé bolesti v zádech. SM systém je opravdu pro každého, pro děti i dospělé jakéhokoliv věku i sportovce. Slouží k prevenci a konzervativní léčbě, kde selhává dosavadní operační či konzervativní léčba.

Indikace:

- Bolesti zad v krční, hrudní a bederní části páteře
- Výhřezy meziobratlových plotének
- Nápravě svalové destability, svalového přetížení, ztuhlosti
- Nápravě skolióz u dětí i dospělých
- Odblokování žeber, mobilizace
- Bolesti hlavy a cervikogenní závratě
- Bolesti po operacích páteře
- Spondylolisthesa
- Plochá noha a hallux valgus vbočené palce, valgózní a varózní kolena
- Artróza kyčelního kloubu-prevence, náprava a i příprava na totální endoprotézu kyčelního kloubu
- Vadné držení těla, kompenzace chybně prováděného sportu, jednostranné zátěže a chybné chůze

Kontraindikace:

- Kardiovaskulární nedostatečnost s výrazně omezenou tolerancí fyzické zátěže
- Arteriální hypertenze
- Plicní choroby s přetížením pravého srdce
- Nedostatečně stabilizované zlomeniny

Míčkování

Míčková facilitace neboli míčkování je technika vyvinutá českou fyzioterapeutkou Zdenou Jebavou. Masáž a terapie molitanovými míčky, původně vyrobenými pro soft tenis (tzv. líný tenis), pomáhá především astmatickým dětem při zvládání jejich nemoci. Je vhodná též na uvolnění svalů zad, hrudníku, při vadném držení těla, problémech s vedlejšími nosními dutinami apod. Využití této metody se velice rychle rozšířilo i do jiných lékařských odvětví, než je původně zamýšlená dětská pneumologie. Míčkování je využíváno ve fyzioterapii, ortopedii, chirurgii, neurologii i jinde.

K terapii se používají míčky o průměru 5,5 cm pro masáž obličeje a 7,5 cm pro masáž hrudníku. Technika spočívá jednak v rolování dlaní, prsty a zápěstím a dále v tzv. vytírání.

Při léčbě astmatu, cystické fibrózy a jiných vážných plicních onemocnění tato masážní metoda usnadňuje nádech a tlumí výdech. Uvolňuje a protahuje břišní, prsní a krční svaly a svaly pánve, zad a ramenního pletence. Reflexivně navozuje uvolnění hladké svaloviny bronchů průdušek a tím dovoluje výdech. Uvolněná bránice dovoluje fyziologickou dechovou vlnu, břišní dýchání, zvýšení dechového objemu a snížení dechové frekvence. Tato metoda využívá teorie akupunkturních bodů a teorie závislosti mezi kontrakcí a relaxací.

Míčkování zlepšuje celkovou kondici. Provádí se i masáž obličeje pomocí menšího míčku jako prevence zánětů dutin. První objektivní výsledky jsou zaznamenány teprve po několika měsících pravidelných masáží.

Indikace:

- Onemocnění pohybového aparátu
- Artróza
- Revmatoidní artritida
- Astma bronchiale
- Postcovid syndrom
- Cystická fibróza
- Akutní i chronické bolesti zad
- Poúrazové stavy, uvolnění jizvy
- Hypotonie, hypertonie
- Neurologické diagnózy jako například paréza nervu facialis

Kontraindikace:

- Arteriální hypertenze
- Plicní choroby s přetížením pravého srdce
- Nedostatečně stabilizované zlomeniny
- Akutní zánětlivá onemocnění, horečnaté stavy
- Ardiovaskulární nedostatečnost s výrazně omezenou tolerancí fyzické zátěže

Baňkování

Baňková terapie patří mezi nejúčinnější metody k odstraňování svalových spasmů, tuhých a bolestivých míst. Baňkování symbolizuje neinvazivní metodu, která se používá především k vypuštění přetlaku z těla. Při aplikaci se využívá podtlak, který vznikne vyhořením vzduchu z baňky a rychlým přiložením baňky na tělo. V okolí působení baňky se zlepšuje krevní a lymfatický oběh, snižuje se napětí a uvolňují se svalové spazmy.

Tato metoda velmi dobře nahrazuje akupunkturu, zvláště u syndromů z přebytku. Tedy v místech, kde se nahromadil nadbytek energie, nebo kde energie stagnuje.

Baňky se také občas aplikují na záda bezprostředně po masáži. Aplikací baněk se odvedou uvolněné nečistoty z vnitřku těla na povrch, kde už je pro tělo jednodušší se nečistot zbavit.

Baňkování silikonovými baňkami se velmi hojně využívá na rehabilitaci jako velmi účinná Fasciová technika, díky níž lze pronikat i do hlubších vrstev kůže, svalů, ovlivňovat i vzdálená místa.

Indikace:

- Masáž šíje - pomáhá odstranit bolesti hlavy, potlačit migrénu a zároveň uvolnit svalstvo v této oblasti
- Masáž bederní páteře - baňkování vám spolehlivě odstraní bolesti zad, baňkování dokonce pomáhá při bolestivé menstruaci a při ledvinových potížích
- Masáž hrudní páteře - provádí se zezadu i zepředu) - baňkování pomáhá při suchém kašli, pomáhá ulevit při astma, zánětech průdušek a dalších obtížích spojených s kašlem
- Masáž podbřišku - baňkování je výborná metoda při problémech s močovým měchýřem a častých zánětech močových cest
- Masáž lokte - masáž je účinná při všech bolestech - např. tenisový
- Masáž kyčelního kloubu - masáž baňkováním je vhodná při zánětech, bolestech kyčelního kloubu, aplikuje se přímo na postižený kloub
- Masáž kolena - baňkování vás zbaví bolesti kolenního kloubu, pomůže při otocích způsobených namáháním kloubu či zraněním
- Masáž chodidla a kotníku - baňkování při masáži chodidel pomáhá nejen při bolestech, ale i při gynekologických potížích, baňkování zlepšuje funkci srdce a napomáhá prokrvení končetin
- Indikovány jsou jak traumatické stavy v subakutním či subchronickém stádiu i chronické otoky způsobené poruchou lymfatického systému

Kontraindikace:

- Arteriální hypertenze
- Plicní choroby s přetížením pravého srdce
- Nedostatečně stabilizované zlomeniny
- Akutní zánětlivá onemocnění, horečnaté stavy
- Kardiovaskulární nedostatečnost s výrazně omezenou tolerancí fyzické zátěže

Měkké mobilizační techniky

Měkké mobilizační techniky se zaměřují na ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů. Slouží k uvolnění svalových spasmů a k odstranění tzv. reflexních, obvykle bolestivých změn ve svalech a okolních strukturách. Těmito technikami reflexní cestou nejenom uvolňujeme napětí měkkých tkání, ale i porušenou funkci vnitřních orgánů. Mobilizací páteře, periferních kloubů a žeber nenásilně obnovujeme kloubní vůli i funkční pohyblivost u zablokovaného kloubu. Do mobilizačních technik patří i nácvik automobilizace. Provádí se bez použití masážních emulzí. Tuto terapii nelze zaměňovat s masážními technikami.

Fascie, svalová povázka je vazivový obal, který kryje celý povrch svalu. Fascie obaluje a spojuje svalová vlákna, celý sval a vytváří úpony svalu ke kosti.

Sport, rehabilitace, prevence zranění jsou oblasti, kde se uvolňování fascií aktuálně hojně praktikuje. Pro dobře fungující fasciální síť je velmi důležitá kvalitní technika fasciálního tréninku. Ideální pomůcka, kterou používají i vrcholoví sportovci, je tzv. fasciální válec. Na této pomůcce dochází při cvičení k efektivnímu uvolňování a zahřívání fascií, kdy člověk vlastní vahou vytváří silnou kompresi. Zajímavou novinkou v oblasti fasciálních válců je pomůcka Thera-Band masážní válec. Jedná se o velmi lehký válec, který nabízí možnost volby "obalu" a tím i různé tuhosti vrchní vrstvy, která působí tlak na pokožku.

Indikace:

- Funkční poruchy pohybového aparátu
- Bolesti kloubů, svalů
- Blokády, bolesti hlavy
- Vadné držení těla, skoliózy

Kontraindikace:

- Arteriální hypertenze
- Plicní choroby s přetížením pravého srdce
- Nedostatečně stabilizované zlomeniny
- Akutní zánětlivá onemocnění, horečnaté stavy
- Kardiovaskulární nedostatečnost s výrazně omezenou tolerancí fyzické zátěže

Kinesiotape

Jedná se o progresivní fixační technologii.  Po nalepení tapu dochází k aktivaci receptorů ve svalech, což umožňuje zlepšení pohybu v daném kloubu, bezbolestně. Využíváme samoléčebných systémů lidského těla, tudíž hojení je zcela přirozené. Tato terapie je vhodná pro bolesti zad, při pooperačních stavech, natržených svalech, přetížených oblastech těla, úponových bolestech, bolestech třísel či u nestabilních kloubů.

V dnešní době se nejvíce využívá u vrcholových sportovců. Páska je voděodolná a na těle vydrží až 10 dní. Nijak člověka neomezuje v běžném životě.

Indikace:

- Onemocnění pohybového aparátu
- Artróza, revmatoidní artritida
- Astma bronchiale
- Postcovid syndrom
- Cystická fibróza
- Akutní i chronické bolesti zad
- Poúrazové stavy, uvolnění jizvy
- Hypotonie, hypertonie
- Neurologické diagnózy jako například paréza nervu facialis

Kontraindikace:

- Arteriální hypertenze
- Plicní choroby s přetížením pravého srdce
- Nedostatečně stabilizované zlomeniny
- Akutní zánětlivá onemocnění, horečnaté stavy
- Kardiovaskulární nedostatečnost s výrazně omezenou tolerancí fyzické zátěže