Mgr. Helena Bultasová

Vedoucí fyzioterapeut (pro děti a dospělé)

Součástí týmu Rehabilitace ŠOS: od roku 2008

Vzdělání:

Bakalářské studium ZČU, fakulta zdravotnických studií, obor: fyzioterapie

Magisterské navazující studium, UK Praha, obor: speciální pedagogika

helena-bultasova

Informace (praxe, kurzy apod.):

Praxe: FN Plzeň, Nemocnice u sv. Jiří, lázeňská péče Mariánské Lázně, nemocnice Domažlice, jedličkův ústav v rámci SPC vzdělávání, centrum Paraple Praha, FN Olomouc, FN Motol

Individuální praxe: Supervize u Mgr. Blanky Vlčkové (výukový Vojta terapeut), vedoucí fyzioterapeut pro dětskou část FN Motol

Certifikovaný kurz MZČR Vojtova metoda, RL corpus 2013–2015

Ve výcviku mezinárodní certif. kurz senzorické integrace dle Ayers (2021-22)

Člen Vojtovy společnosti od roku 2013, organizátor terapeutických supervizních regionálních skupin pro Vojtovu terapii v ČR.

Využití nových konceptů v terapeutické praxi u dětí s DMO, Rigas A. Dimakopoulos,MSc

ACT v pediatrii, PhDr. Ingrid Palaščáková Springerová, Phd

Kompletní výcvik na TerapiMasteru S-E-T koncept KURZ 1-4

Certifikovaný kurz Brunkow

Certifikovaný kurz funkční mobilizace dle Mojžíšové

Kurz léčba DMO, základy Bobath therapie

Léčba idiopatické skoliózy, segmentální centrace dle Švejcara

Funkční manuální terapie dle Tichého

Cvičení na labilních plochách a velkých míčích dle Špringerové, cvičení funkční dynamické stabilizace

SM systém, diagnostika a terapie hrou, sportovní fyzioterapie

Diferenciální diagnostika dle Gitle Kirkesoly

Diferenciální diagnostika a léčba dolní končetiny, aplikace speciálních vložek superfeet

Kurz NEUROVÝVOJOVÉ TERAPIE Marja Volemmanová 2017

Seminář alternativní a augmentativní komunikace (Pavla Skalová, ranná péče stodůlky)

Čínská medicína:

Pulsová diagnostika Dušan Tomek

Meridiánové masáže nach Penzel

Reflexní masáž plosky, Dornova a Breussova metoda, ACU-M, surfacer systém

Kinesiotaping NiTO Denko original certificate

Gogo babies therapy original US certificate for Gogo Babies by Ellyne Skove

Dětská jóga dle Hanky Luhanové

Speciální pedagog: diagnostika a léčba hrubé a jemné motoriky, grafomotorika