blog-3-final

Mobilizace křížokyčelního skloubení (SIK)

Opakovaně se v rámci meridiánových masáží dotýkáme klíčového postavení SIK. V následujícím textu se budeme zabývat jeho mobilizací pomocí vlnění stehna a trochanter major.

  • Vlnění stehna

Pacient leží na břiše, nohy položeny na podložce, event. přes okraj lůžka, abychom nebránili rotaci nohou, ruce jsou složeny pod čelem, abychom zachovali přímou polohu páteře. Při mobilizaci pravé strany stojí terapeut na pravé straně klienta. Jeho levá ruka spočívá na oblasti SIK, pravá ruka na stehně, těsně nad kolenem. Pravá ruka začne rotovat stehno dovnitř a ven, takže vzniká pravidelný vlnivý pohyb. Levá ruka zpočátku v klidu leží na SIK a maximálně tlumí přicházející impulzy. Pravidelné rotace stehna se přenášejí na kyčelní kloub a mobilizují pravý SIK. Je to velmi jednoduchý a efektivní postup. Jeho nespecifita se mně jeví i výhodou, protože oslovujeme při tomto pohybu veškeré měkké tkáně i kyčelní kloub. Pravá ruka může pomoci nejen pasivně, ale aktivně protipohybem přispět k mobilizaci SIK.

Varianty:

– Někteří terapeuti používají odděleně nejprve zevní rotaci stehna a po určité době vnitřní rotaci, přičemž se vždy vracejí do normálního postavení.
– Mění se postavení pravé ruky, která postupně se posunuje směrem k trochanteru, ale není to nutné. Při postavení ruky nad kolenem je větší páka, což umožní lepší rotace. Dokonce u mohutnějších klientů můžeme, pokud to anatomické poměry dovolí, uchopit i bérec pod kolenem.
– Rotaci můžeme provádět oběma rukama.
– Klient má ohnuté koleno do 90 stupňů a my jej držíme za hlezenní kloub. Tato varianta je výhodná, zvláště pokud odděleně provádíme zevní a vnitřní rotaci. Nemůžeme tuto techniku samozřejmě provádět při kolenních problémech.

  • Vlnění trochanteru major
Většinou navazuje na předešlou techniku. Pravá ruka stoupá až do oblasti trochanteru a vlní v pravidelném rytmu, prakticky v sagitálním směru s lehkým posunem lateromediálně. Levá ruka pracuje synchronně s nepatrným časovým posunem a dlaní do SIK působí ventrálním směrem. Pravá ruka tedy otevírá ventrálně SIK a dlaň levé ruky ventrálním směrem dokončuje tuto mobilizaci.


(Muller,J.:Mobilisieren der ISGś, A.P.M.-Journal, 4/2000, 23.ročník)